Az orgazmus 5 meglepő hatása

Oxitocin és erekció

A folyamat pontosan szabályozott.

Pecsét a péniszen: okok, patológiás kezelés

Azonban a terhes méh izomzata jóval érzékenyebben reagál a hormonra, ezért az oxitocin fontos szerepet kap a szülés folyamatában. Tehát a normális szülés folyamata oxitocin nélkül indul meg. A vérben az oxitocin szintjének emelkedése csak sokkal később, a szülés második fázisának a végére lesz jelentős mértékű.

A szülésnek ebben az utolsó fázisában a hormon szerepe a méhizomzat végső összehúzódásának létrehozása, ami végül az újszülött és a méhlepény megszületéséhez vezetnek. További szerepe az oxitocinnak, hogy a szülés befejeződésével véglegesen összehúzza a méhizomzatot, ezzel elszorítva, megállítva a méhből származó vérzést. A normális szülés megindításához tehát nem szükséges oxitocin, de az valóban fennáll, hogy az intravénásan adott oxitocin képes a szülés megindítására, amit a szülészetben esetenként — gyógyszeres beavatkozásként — alkalmaznak oxitocin és erekció renyhe szülőfájások fokozására.

Továbbá az oxitocin intravénás infúziója a szülés alatt jelentősen fokozza a méh már megindult összehúzódásait. Bár hangsúlyozni kell, hogy a terhes méh izomzata sokkal érzékenyebben és intenzívebben reagál a hormonra. Az ovuláció időszakában a vérplazma emelkedett oxitocinszintje szerepet játszhat az aktus során létrejövő ritmikus méhösszehúzódásokban.

Oxitocin és erekció során az oxitocin méhmozgást serkentő hatásának szerepe van a megtermékenyülést segítő spermium -transzportban. A legtöbb emlősben és embernél is megfigyelhető, hogy már néhány perccel a párzásazaz a koitusz után a spermiumok a méh felső végében kimutathatók.

Embernél, szopás alatt az újszülött elfogadva az anya emlőbimbójátszájával szopási mozgásokat végez, közben nyelvével ingerli az emlőt.

A szopás és ingerlés folyamata erős inger a tejtermeléshez — ami így megvalósul — de nem elegendő a tej kiürítéséhez.

Az oxitocin és a kapcsolatok

A kiürítéshez már oxitocinra is szükség van. A hormon termelődését és vérszint emelkedését az emlőbimbó mechanoreceptorainak az újszülött szopása általi ingerlése váltja ki reflexesen. Az így felszabadult oxitocin a tej kilövellésében kap szerepet.

Az anyatej-elválasztás laktáció tehát két, jól elválasztható lépésből: a tej szekréciójából és a tej ürítéséből áll. A szekrécióra — amelyet a prolaktin hormon szabályoz — az oxitocinnak nincs hatása.

Oh no, there's been an error

Ezzel szemben a tej ürítését — vagyis az alveolusokban összegyűlt tej kilövellését — az alveolusokat körülvevő és a tejcsatornák falát alkotó simaizomzat kontrakcióját az oxitocin hozza létre. Meghatározó a fontossága a pénisz erekciójában[9] az ejakulációban[10] a prosztata egészséges működésében, [11] továbbá modulálja az androgén hormonok [m 3] hatását [12] és minden jel szerint növeli a spermaszámot az rendben oxitocin és erekció a péniszem. Az így kezelt laboratóriumi állatok viselkedéséből, élettani paramétereinek változásából következtettek a vizsgált mirigyben termelődő — később hormonnak definiált — anyagok élettani szerepére.

Tehát arra keresték a választ, hogy az adott szerv normális körülmények között milyen élettani funkciók befolyásolására képes. Esetleg az oxitocin és erekció nyert szövetnedveket különböző egyszerű technikával további tisztításnak tették ki kisózás, melegítés vagy eltérő hőmérsékleten végzett alkoholos kicsapás de az így kapott kísérleti anyag még így is számtalan, kémiai szerkezetében merőben eltérő anyag keveréke volt.

Érdekes módon a neurohipofízis kivonatok legszembetűnőbb fiziológiás hatásai ismertté váltak, még mielőtt azok hormontermészetére gondoltak volna.

FIGYELMEZTETÉS

Dale boncolással kinyert emberi neurohipofízis kivonatokkal kezelt szülés előtt álló, kísérleti macskákat és rájött, hogy a kivonat erős méhkontrakciót okozva beindítja a szülést. Ezek a kontrakciók jóval erősebbeknek bizonyultak, mint azok, amelyeket korábban az izolált nem terhes méhpreparátumon kapott. Két évvel később már klinikai alkalmazásba került az agyalapi mirigy kivonat a szülés megkönnyítésére. Nevezetesen: csökkenti az átáramoltatott izolált vese vizeletkiválasztását és antidiuretikus hatást fejt ki a vesén.

Ez utóbbiak közül említést érdemel az emlőmirigy simaizom elemeire kifejtett hatás, amely mint később kiderült, az emlősök tejürítésének lényeges tényezője.

A szövetkivonatok szerteágazó élettani hatásai miatt a fiziológusokban felmerült, hogy az összetett hatásegyüttes esetleg több hatóanyagtól származik. Mindkét frakció polipeptid természetűnek bizonyult.

Tartalomjegyzék

Mindkettő 9 aminosavból álló polipeptid és molekulasúlyuk is azonos Ezt követően került sor a két peptidhormon szintetikus előállítására az amerikai Vincent du Vigneaud által vezetett biokémiai kutatólaborban, mely munkát kémiai Nobel-díjjal jutalmazták ben. Feltehetően kezdetben a gén duplikálódott és sokáig így létezett, a pénisz lefelé görbülése ~ millió évvel ezelőtt a duplikát egyik tagja módosult, kialakítva a oxitocint.

oxitocin és erekció

Így az oxitocin vagy a vele rokon oxitocin-szerű peptid a halaktól kezdve minden gerincesben előfordul. A tápcsatorna tripszinje a glicint lehasítva inaktiválja a hormont, ami miatt a szájon át történő alkalmazása nem lehetséges. Nelson nyomán [27] Az oxitocin molekula kémiai szerkezetének, — tehát az aminosav sorrendjének megismerése — két okból vált szükségessé.

A merevedési zavar lelki okai

Egyrészt csak a molekulaszerkezet pontos ismeretében érthető meg a hormon molekuláris szintű hatásmechanizmusa, másrészt klinikai célra történő szintetikus előállítása is csak ennek ismeretében lehetséges.

Mivel a szintetikus oxitocint széles körű klinikai felhasználásra szánták, ezért felmerült annak igénye is, hogy a szerkezet ismeretében az oxitocin molekulán olyan kémiai módosításokat hajtsanak végre, amely az eredeti hormonhatás megtartása mellett hosszabb biológiai felezési időt biztosít az egyébként percek alatt lebomló molekulának. További cél volt a szülészeti felhasználás során jelentkező — egyébként fiziológiásnak tekinthető — enyhe antidiuretikus és vérnyomás emelő hatások megszüntetése.

Az emlősökben található oxitocin kémiai szerkezetét tekintve 9 aminosavból álló polipeptid.

oxitocin és erekció

A molekula egy 6 aminosavból felépülő ciklikus részből és a hozzá kapcsolódó tripeptid láncból épül fel. A klinikai felhasználási lehetőségeket nagyban korlátozza az a tény, hogy a tápcsatornában található emésztőenzimek egyike, a tripszin szintén képes inaktiválni a hormont azáltal, hogy a molekula C-terminális végén [m 6] lehasítja az utolsó, a rendben van a péniszem. Ez a tény teszi alkalmatlanná a hormont, hogy terápiás célból szájon át, vagyis per os alkalmazzák.

A hormon terápiás alkalmazása ezért csak az emésztőtraktus megkerülésével, azaz parenterálisan lehetséges, ami az esetek többségében oxitocin és erekció bejuttatást vagy orrspré formájában úgynevezett intranazális alkalmazást jelent. Ez a nézet arra épült, hogy az oxitocint a felfedezésének kezdeti időszakában az agyalapi mirigyből izolálták. A keringésbe jutó oxitocin és erekció döntő zömét termelő sejtek valóban a hipotalamusz elülső részében helyezkednek el, de későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy az agyon kívül, a periférián elhelyezkedő szövetekben is vannak oxitocin termelő sejtek amelyek mindkét nemben előfordulnak.

Rendszerint biológiai aktivitással csak ez utóbbi peptid-végtermék rendelkezik. Az oxitocin polipeptid bioszintézisére is ezek a szabályok érvényesek. Az előhormonból — amely magában hordozza a 9 aminosav hosszúságú oxitocin szekvenciát — proteolízissel [m 7] rövid idő alatt kihasad az aktív hormon, ami komplexet képez az ugyancsak az előhormonból lehasadó fehérjével, a neurofizinnel.

A komplex axonális transzporttal [m 8] vándorol az axon teljes hosszában az idegsejt végződésébe, amelyek az agyalapi mirigy hátsó lebenyében neurohipofízis lévő kapillárisok körül végződnek. Ez a rövid idejű hatás a szintetikus, klinikai célú oxitocin használatára is igaz. A plazma oxitocináz-aktivitásának egy része — terhes nőkben — a placentából származik. Az oxitocin az agyalapi mirigyhez futott idegrostok végződéseiben, az úgynevezett szekréciós granulumokban raktározódik.

Navigációs menü

A szekréciót elindító inger a perifériáról a hipotalamuszba a hormont termelő nukleuszokhoz érkezik, ahonnan továbbhalad a nukleuszok idegrostján az agyalapi mirigy hátsó lebenyéhez.

A hormon az odaérkező akciós potenciál idegi ingerület hatására szabadul fel és bediffundál a kapilláris hálózatba. Kísérletes és klinikai adatok nagy száma bizonyítja, hogy fiziológiás körülmények között az oxitocin-szekréciót reflex-folyamatok szabályozzák, amelynek egyik fontos szakasza az említett oxitocin és erekció granulumokhoz érkező akciós potenciál.

Az ingerület a perifériáról az agy felé futó, úgynevezett afferens szár, az érzékelő receptoroktól indul, amelyek az emlőbimbókban és a nemi szervekben találhatók. Tehát az ingerületet a felszálló idegpályák közvetítik a hipotalamuszba, ahol az oxitocint szintetizáló és kiválasztó sejtek tippek az erekció helyreállításához kerülnek, és a hormon a keringésbe jut.

A receptorokból kiindult afferentációra adott válasz tehát hormonként, humorális úton jut el az effektor szervekhez: az emlőmirigyhez és a méhizomzathoz.

A receptoroktól emlő, nemi szervek futó felszálló idegek kísérletes vagy balesetes átvágása denerválása az említett reflexes szabályozást megszünteti. Hasonlóan megszűnik a szabályozás a hipotalamusz elroncsolódásával is. A szopás érzete beindítja a tejelválasztást, amelyet a prolaktin hormon szabályoz, és ugyancsak beindítja az oxitocin szekrécióját, amely a tej kiürülését váltja ki az emlőben.

A közösüléssel kapcsolatos méh-kontrakció létrejöttében is az oxitocin-reflexnek tulajdonítanak szerepet. Élettani szempontból a szülési folyamat oxitocin és erekció nemi szervek erélyes ingerléseként fogható fel, amely kiváltja az oxitocin-szekréciót, ezzel méhösszehúzódást váltva ki, ami elősegíti a magzat kitolását. A hormonrendszer összehangoltságát jól jellemzi, hogy szoptató nőkben a közösülés vagy a szülés folyamata is tejürítést vált ki.

A tejelválasztást közismerten befolyásoló emocionális tényezők az agykéregből kiinduló, a hipotalamuszhoz futó idegrostokon keresztül befolyásolhatják az oxitocin felszabadulását. A csecsemő látása, érintése, kezelése stb. Ugyanakkor a negatív emóció — mint félelem, fájdalom, stressz, éhség, stb. Más, agyalapi mirigyben kiválasztódó hormontól eltérően az oxitocin kiválasztásának nincs napi ritmusa, hanem az idegrendszerbe futó mindenkori ingereknek megfelelően, alkalomszerűen kerül a keringésbe.

Hormonként hat a periférián tehát a központi idegrendszeren kívülahol a hatás az oxitocin receptorokkal rendelkező simaizmokra lokalizálódik. Az oxitocin molekula szerepet kap a központi idegrendszerben is, ahol nem mint hormon, hanem mint neurotranszmitter vagy neuromodulátor szerepel.

E két területen az oxitocinnak eltérő a szintézise, koncentrációja, szabályozása, szekréciója, feladata, hatása és a molekula érvényesülése is. A két rész külön egységként működik, melyeket a vér-agy gát választ el egymástól. Ez azt jelenti, hogy az oxitocin a két terület között nem közlekedik, nem diffundál, oxitocin transzport nem létezik. A perifériás terület oxitocin-szint változásai az agy területeire közvetlenül nem tudnak hatást gyakorolni. Ebből az az élettani megállapítás következik, hogy az oxitocin-vérszint változásai nem képesek befolyásolni az agy emocionális, hangulati, magatartásra vonatkozó, szerelmi állapothoz köthető, stb változásait, mert ezt a vér-agy gát nem teszi lehetővé.

Ennek fordítottja is igaz, tehát az agy neuronjaiban termelődő oxitocinnak nincs hatása a méh vagy az emlőmirigy izomzatára. A méhizomzat oxitocinra adott válaszának intenzitását érzékenységét a nemi hormonok messzemenően befolyásolják a oxitocin és erekció nem terhes időszakban [m 12] csakúgy, mint a terhesség alatt és a szülés közben. Könnyen belátható, hogy az oxitocin-szint bármi okból történő emelkedése veszélyt jelent a magzatra a vetélésa oxitocin és erekció miatt.

Ezért a méh a nyugalmi szakaszban többszörösen biztosítva van az oxitocin felesleges hatása ellen. Mindenekelőtt a oxitocin és erekció oxitocin szintje rendkívül alacsony, de ezen túlmenően a méhizomzat kontrakcióját több, — a méhizomzat által termelt — endogén molekula is gátolja. A folyamat a nyugalmi szakasz közepétől indul, amikor a méh izomrostjain az oxitocin receptorok száma növekedésnek indul.

A terhesség utolsó kilencedik hetét elérve a receptorok száma már nyolcszorosára, majd az utolsó hétben közel százszorosára emelkedik a nyugalmi szakasz elejéhez képest. Ez azt jelenti, hogy a szüléshez közeledve a hormon százszor kisebb koncentrációban képes kiváltani a méh összehúzódását. Ez alatt az idő alatt a progeszteron oxitocint blokkoló hatása is gyengül, majd megszűnik. Ezek a kapcsolatok teszik lehetővé, hogy majd az oxitocinszint emelkedésére adott válaszként a méh képes legyen egészében tehát minden sejt egyszerre összehúzódni.

oxitocin és erekció

Az aktív szakasz második harmadában a méhizomzat ingerlékenysége fokozódik. A méhfal feszülése a felszálló idegrostokon keresztül ingerli a hipotalamusz oxitocin-termelő sejtjeit és kiváltja az oxitocin szekrécióját, ami a méhizomzat összehúzódásához vezet. A vérben az oxitocin szintjének emelkedése csak a második harmad végére lesz jelentős mértékű. Az aktív szakasz harmadik, utolsó periódusában az oxitocin hatására a méh erőteljesen összehúzódik és az addigra tágult hüvelyen keresztül kipréseli az újszülöttet, majd a méhlepényt.

  1. Ezért fontos az oxitocin - HáziPatika
  2. ISOFUSIN oldatos infúzió Hogyan készítsünk teát a homoktövisből Tengeri homoktövis bogyókat vesznek, és főtt vizet öntenek 3 evőkanál gyümölcs félliter forrásban lévő víz arányában.
  3. Amitől a nők szerelmesek, a férfiak pedig szexfüggők lesznek Az oxitocin és a kapcsolatok Navigációs menü A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Tartalomjegyzék Orgazmus - Wikiwand Oxitocin és erekció, Az orgazmus 11 szuper hatása A folyamat pontosan szabályozott.
  4. Öregedő pénisz

A szülés folyamatában a rekesz- a mellkasi és a hasizmok koordinált összehúzódásai is besegítenek, de mivel azok nem rendelkeznek oxitocin receptorokkal, ezért a hormonnak azokra nincs hatása.

Az újszülött megszületése után a még mindig magas oxitocinszint hatására tartós, tónusos méhösszehúzódások zárják le az ereket, állítják meg a vérzést, ami az erek megszakadása következtében minden esetben fellép.

oxitocin és erekció

A klinikai tapasztalatok azt mutatják, hogy az agyalapi mirigy sérülésekor vagy diabetes insipidusban szenvedő terhes nőben esetleg hipofizektomizált kísérleti állatban [m 14] a szülés megindul és elhúzódva ugyan, de végbemegy.

Ilyen körülmények esetén az anya elvérzésének elkerülésére, valamint a renyhe összehúzódások miatt elhúzódó szülés felgyorsítására klinikai célú, intravénásan adott oxitocint használnak. Az intravénásan adott szintetikus oxitocin szinte azonnal pótolja a hipofízis kieséséből származó természetes oxitocin hiányt és a szülést normalizálja.

A prolaktin hatására termelődő anyatej az alveolusok üregeiben gyűlik lila. Az oxitocin hatására az alveolusokat körülvevő simaizomzat összehúzódása teszi lehetővé, hogy az anyatej a tejcsatornákba kék jusson majd onnan tovább a csecsemőhöz. A szoptatás a szülés után megjelenő anyai magatartás része, a szopás iránti késztetés pedig az újszülött veleszületett reflexíveinek egyike, amely az úgynevezett szopási reflexben nyilvánul meg.

Az erekció a főzetek infúzióit jelenti

Emberben normális fiziológiás körülmények között az anya és az újszülött tevékenysége együttesen biztosítja a gyermek életéhez nélkülözhetetlen anyatejetmely tevékenységben anyai oldalon két hormon — a prolaktin és az oxitocin — játszik közvetlen szerepet. Az emlőkben a tejkiválasztást beindító és fenntartó hormon a prolaktin, amely a hipofízis elülső lebenyének hormonja. Amennyiben nincs szükség a tej kiválasztására, az agy a prolaktin termelését a prolaktin szekréciót gátló neurohormon PIF segítségével blokkolja.

Amikor az újszülött a szopási reflexnek eleget téve elfogadja az anya emlőbimbóját és szopási mozgásokat végezve a nyelvével ingerli az emlőbimbót, ez reflexfolyamatot indít el az anyánál, melynek felszálló afferens ingerületei a hipotalamuszba jutnak és ott gátolják a PIF szekrécióját.

ISOFUSIN oldatos infúzió

Az emlőmirigyek váladéka a tej, ami rövid időre az emlő alveólusaiban gyűlik össze, de onnan kijutni nem képes. A tejelválasztás és az alveólusokban felhalmozott tej kiürítése tehát két különböző élettani mechanizmus eredménye. Oxitocin és erekció anyatej kiürítéséhez az emlőmirigyek falában levő izomelemek összehúzódása szükséges, melyben az oxitocin játszik szerepet. Ezzel az oxitocin hormon nélkülözhetetlen részévé válik a folyamatos tejelválasztásnak, mivel segít kiüríteni a tejvezetékeket, utat engedve a további tejkiválasztásnak.

Az agyalapi mirigyben az oxitocin kiválasztása — és ezen keresztül a tejürítés — egy reflex folyamat eredménye, amelyben a reflex felszálló idegi pályája az — emlőbimbótól kiindulva — a központi idegrendszerbe jut, ahol az ingerületi folyamat kiváltja az agyalapi mirigyben az oxitocin szekrécióját.

Az oxitocin a vérkeringéssel jut el az az emlőmirigyek falában levő izomelemekhez, amelyek összehúzódnak elősegítve ezzel a tej kilövellését.

Ezzel szemben a prolaktin kiválasztását kizárólagosan csak a mechanoreceptorok ingerlése váltja ki, pszichés ingerek, mint az újszülött látása, ölelése, érintése nem. Az oxitocin szekréció helyének — vagyis az agyalapi mirigy hátsó lebenyének — sérülése vagy kísérletes elroncsolása során a duzzadt emlőkben bőségesen van tej, de szopásra vagy enyhe szívásra nem ürül ki.

Ennek magyarázata, hogy a prolaktin hatására — ami az agyalapi mirigy elülső lebenyének szekrétuma — az emlőmirigyek termelnek anyatejet, de oxitocin hiányában az izomelemek képtelenek összehúzódni és a tejet a oxitocin és erekció továbbítani. Ilyen esetben a szintetikus oxitocin intravénás injekciója szoptató nőnek 1 µg a tejürítést szinte oxitocin és erekció 20—30 másodpercen belül normalizálja. Az eredményes közösülés egyik szükséges feltétele a pénisz erekciója.

Az erekció fiziológiás folyamatához elengedhetetlen biokémiai folyamatokat a nemi izgalom és a mechanoreceptorok ingerlése okozta oxitocinszint emelkedés indítja el. Megállapítást nyert, hogy ezek a receptorok már a terhesség 11— Ezt alátámasztja az a tény is, hogy ezt követően erekciós folyamatok a magzatnál is megfigyelhetők.

Erekció során mi bocsátódik ki

Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, a női ciklus ösztrogén fázisa szükséges, [m 15] amely érzékenyíti a méhizomzatot a nemi aktus alatt elválasztott oxitocinnal szemben. Az oxitocin a periférián hormonként, az agyban neuromodulátorként hat.

A modulátor hatás az agyban más molekulák neurotranszmitterek, biogénaminok, hormonok hatásához kapcsolódva vesz részt a felsorolt folyamatokban Az oxitocin szerepe a központi idegrendszerben[ szerkesztés ] Az oxitocin egyes idegsejtekben, az agy több területén is szintetizálódik, ahol a szerepe eltér a perifériás hormonális szereptől. Az így termelődött oxitocin nem kerül a hipofízisbe, illetve onnan a véráramba, hanem a termelődés közelében fejti ki hatását a neuronokon.

Hatása tehát kizárólagosan az agyban érvényesül. Az agyban tehát nem hormonként hat, hanem neuromodulátorként esetleg neurotranszmitterként. Bár az agy pszichés működésben betöltött neurokémiai szerepét az elmúlt évtizedekben intenzíven vizsgálták, ennek a szerepnek a teljes megértése még várat magára.

A fájdalmat közvetítő idegpályán oxitocin és erekció találhatók a bőrben, a ganglionokban, és a gerincvelőben. Ez a különbség a szülést követően 1—2 napon belül eltűnik. A jelenleg elfogadott hipotézis szerint ennek az analgéziának a fájdalomérzet hiányának az lehet a magyarázata, hogy a szülés traumájától, annak fájdalmától megóvja az újszülöttet.

oxitocin és erekció

A jelenséget oxitocin antagonista gyógyszerek kísérleti adásával azonnal fel lehet függeszteni. Ez arra enged következtetni, hogy a fájdalomérző idegpályákon található oxitocin-receptorokon az oxitocin gátolja a fájdalomérzet kialakulását. A szülés alatt az oxitocin feltehetően még anyai eredetű az újszülött vérében. A jelenleg érvényes hipotézis szerint a fájdalomcsökkentő mechanizmus közvetve kihathat oxitocin és erekció agy GABA -erg mechanizmusára és azon keresztül segít a szülési trauma során a hypoxiás [m 17] agyi sérülések kiküszöbölésében is.

Ezek a vizsgálatok jelenleg is a kutatások középpontjában vannak. A visszatérő összehúzódások optimális esetben 1,5—2 percenként jelentkeznek. Nagyobb farmakológiai dózis alkalmazásakor úgynevezett tónusos összehúzódás váltható ki, amelyet nem követ elernyedés. Ezt általában a szülés és a placenta leválása után alkalmazzák a vérzés megszüntetése érdekében. Nagyobb dózis használatakor az oxitocin közvetlen érösszehúzó hatása is érvényesül, továbbá a tónusos összehúzódásban lévő méhfal is besegít a vérző erek elszorításában.